Decizia 2012/344/PESC a Consiliului din 23 martie 2012 privind semnarea și încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Republica Albania de instituire a cadrului de participare a Republicii Albania la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor