Întrebare scrisă E-012466/11 Auke Zijlstra (NI) adresată Comisiei. Cartea verde privind dreptul la reîntregirea familiei redactată de comisarul Malmström