Întrebare scrisă E-3495/10 adresată de Giancarlo Scottà (EFD) Comisiei. Atacuri recente în nord-estul Republicii Democrate Congo