Regulamentul (UE) nr. 1207/2009 al Comisiei din 10 decembrie 2009 de stabilire a prețurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre și în cel al ouălor și pentru ovalbumină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95