Cauza C-504/09: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 29 martie 2012 — Comisia Europeană/Republica Polonă, Ungaria, Republica Lituania, Republica Slovacă, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord [Recurs — Mediu — Directiva 2003/87/CE — Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră — Plan național de alocare a cotelor de emisie pentru Republica Polonă în perioada 2008-2012 — Articolul 9 alineatele (1) și (3) și articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2003/87 — Competențele Comisiei și ale statelor membre — Egalitate de tratament]