Versiune consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei AtomiceTITLUL II - Dispoziții menite să încurajeze progresul în domeniul energiei nucleareCAPITOLUL 6 - APROVIZIONAREASecțiunea 3 - Minereuri, materii brute și materii speciale de fisiune care nu provin din ComunitateArticolul 64