Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9495 – Fortenova grupa/Poslovni sistemi Mercator) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 280/08