Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9495 – Fortenova grupa/Poslovni sistemi Mercator) (Text s významem pro EHP) 2020/C 280/08