Întrebare scrisă E-011083/11 Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) adresată Comisiei. Blocarea de către Israel a transferurilor veniturilor provenite din impozite către Autoritatea palestiniană