Întrebare scrisă E-3207/10 adresată de Syed Kamall (ECR) Comisiei. Președinția Eurogrup