Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6702 – Carlyle/BC Partners/Hamilton Sundstrand Industrial) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE