Cerere de propuneri în cadrul programului de lucru Idei din 2012 al celui de Al șaptelea program-cadru al CE pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative