Întrebare scrisă E-3638/10 Alain Cadec (PPE) adresată Comisiei. Activitățile Agenției Europene a Căilor Ferate