Întrebare scrisă E-008443/11 Georgios Papastamkos (PPE) adresată Comisiei. Contribuție sporită a Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală