2012/1/UE: Decizia Consiliului din 19 decembrie 2011 de numire a unui membru german în cadrul Comitetului Economic și Social European