Întrebare scrisă P-005994/11 Edit Bauer (PPE) adresată Comisiei. Compatibilitatea retragerii ex lege a cetățeniei cu cetățenia UE