AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice și monetare destinat Comisiei pentru bugete referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei garanții UE Băncii Europene de Investiții pentru pierderile rezultate din operațiunile de finanțare care sprijină proiecte de investiții în afara Uniunii (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) Raportor pentru aviz: Hans-Peter Martin