Întrebare scrisă E-8249/10 Nessa Childers (S&D) adresată Comisiei. Femeile şi experimentele clinice