Acord de cooperare privind terminologia, sub forma unui schimb de scrisori între Confederația Elvețiană, reprezentată de Consiliul Federal Elvețian, și Comunitatea Economică Europeană (CEE), Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom), reprezentate de Comisia Comunităților Europene$