2012/549/UE, Euratom: Decizia Parlamentului European din 10 mai 2012 privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori aferent exercițiului financiar 2010