Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 23. aprila 2012.