Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 990/2013 tal- 15 ta’ Ottubru 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1187/2009 fir-rigward tal-esportazzjonjiet tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib lejn l-Istati Uniti tal-Amerika u r-Repubblika Dominikana