Întrebare scrisă E-002838/11 Niki Tzavela (EFD) adresată Comisiei. Plan de acțiune în favoarea egalității între bărbați și femei