Întrebare scrisă E-9109/10 Salvador Garriga Polledo (PPE) adresată Comisiei. Ajutoare acordate flotelor de pescuit ale țărilor africane în curs de dezvoltare