Uredba Sveta št. 7/63/Euratom z dne 3. decembra 1963 o poslovniku Arbitražnega odbora iz člena 18 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo