Výzva na predloženie návrhov v rámci siedmeho rámcového programu Euratomu v oblasti jadrového výskumu a odborného vzdelávania