Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het raam van het zevende Euratom-kaderprogramma voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie