Sejħa għal proposti fl-ambitu tas-Seba' Programm Kwadru tal-Euratom għar-Riċerka Nukleari u l-Attivitajiet ta' Taħriġ