Kvietimas teikti paraiškas pagal Euratomo septintąją bendrąją branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos programą