2010/243/: Decizia Consiliului din 26 aprilie 2010 de numire a unui supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor