Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/122 z dne 16. januarja 2020 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Združenimi mehiškimi državami o spremembi prilog I in II k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Združenimi mehiškimi državami o vzajemnem priznavanju in zaščiti označb za žgane pijače