Kommissionens förordning (EG) nr 408/2003 av den 5 mars 2003 om ändring av förordning (EG) nr 1148/2001 om kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för färsk frukt och färska grönsaker