Aviz privind măsurile antidumping în vigoare referitoare la importurile de anumite articole din fontă originare din Republica Populară Chineză: schimbarea denumirii unei societăți supuse nivelului taxei antidumping corespunzător societăților cooperante neeșantionate 2020/C 327/09