Concluziile avocatului general Mengozzi prezentate la data de 3 februarie 2011.#Konsumentombudsmannen împotriva Ving Sverige AB.#Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Marknadsdomstolen - Suedia.#Trimitere preliminară - Directiva 2005/29/CE - Articolul 2 litera (i) și articolul 7 alineatul (4) - Comunicare comercială publicată într-un ziar - Noțiunea de invitație de a cumpăra - Preț de bază - Informații care trebuie să figureze într-o invitație de a cumpăra.#Cauza C-122/10. Concluziile avocatului general Mengozzi prezentate la data de 3 februarie 2011.