Cauza F-110/12: Acțiune introdusă la 1 octombrie 2012 — ZZ/EMA