Întrebare scrisă P-3531/10 adresată de Pat the Cope Gallagher (ALDE) Comisiei. Reguli care reglementează licențele de sport automobilistic în Irlanda