/* */

Întrebare scrisă E-6921/10 de Mara Bizzotto (EFD) adresată Comisiei. Aprovizionarea cu litiu și strategia UE în plan politic și economic internațional