Întrebare scrisă E-010785/11 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) adresată Consiliului. Anchetă inițiată în Galicia asupra importului de agregate provenite din deșeuri toxice originare din Țările de Jos