Cauza T-355/11: Acțiune introdusă la 5 iulie 2011 — Segovia Bonet/OAPI — IES (IES)