Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 25 ianuarie 2011.