Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 742/2011 av den 27 juli 2011 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnas för delperioden juli 2011 genom förordning (EG) nr 327/98