Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 742/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 327/98 dla podokresu lipiec 2011 r.