Întrebare scrisă E-009136/11 Christine De Veyrac (PPE) adresată Comisiei. Strategia europeană privind fibromialgia