Întrebare scrisă E-6562/09 adresată de Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) Comisiei. Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi Columbia