Întrebare scrisă E-6955/10 de Simon Busuttil (PPE) adresată Comisiei. Principiul solidarității și împărțirea echitabilă a responsabilităților