Întrebare scrisă E-6657/09 adresată de Nuno Melo (PPE) Comisiei. Combaterea tuberculozei