Sprawozdanie Komisji - Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2009 SEK(2010)666