Întrebare scrisă E-0472/10 adresată de Marisa Matias (GUE/NGL) Comisiei. Procesul de finanţare al Uniunii Europene pentru asanarea bazinelor hidrografice ale râurilor Lis, Ribeira dos Milagres şi Ribeira de Seiça (Portugalia)