Cauza C-368/10: Acțiune introdusă la 22 iulie 2010 — Comisia Europeană/Regatul Țărilor de Jos