Lieta C-368/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. jūlijā — Eiropas Komisija/Nīderlandes Karaliste